Predaj izolačných omietok Styronit.

  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

line

STYRONIT® KABA

STYRONIT

Prírodná izolačná omietka. Používa sa na interiérové a exteriérové povrchy stien ako podkladová hrubá omietka. Môže byť použitá aj ako finálna omietka v prípade potreby vyhotovenia stien s hrubým zrnením. Je vhodná na aplikáciu na rôzne materiály ako tehlové múry, pórobetón, betón.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Balenie: 9 kg ± 0,5 vrecia
Aplikačná teplota: ≥ +5 ° C
Spotreba: ~ 3 kg / m² / cm (Na 1 cm hrúbky)
Odporúčaná hrúbka: 1,5-7 cm
Aplikácia: ručne, al. strojovo
Doba schnutia: 1-4 dni (V závislosti od hrúbky a od teploty prostredia)
Povrchy stien: omietka, tehla, porobetón, pohľadový betón, hrubá a finálna omietka
Skladovateľnosť: 12 mesiacov v suchom prostredí

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KBU-KABA.pdf


 

Analýza prínosu zateplenia termoizolačnou omietkou Styronit KABA

061: 14 b.j. SNP 109,Klenovec

Pred zateplením

1.1.2014 1.5.2015 Spotreba Plynu Výhrevnosť Spotreba Tepla TÚV TÚV ÚK Dennostupne Dennostupne ÚK prepočet
PS (m3) PS (m3) m3 Kwh/m3 Kwh m3 Kwh Kwh Skutočné Priemerné Kwh
79282 95323 16041 10,36 166184,76 214,04 17979,36 148205,4 5017 5440 160701,09

Po zateplení

1.1.2016 1.5.2017 Spotreba Plynu Výhrevnosť Spotreba Tepla TÚV TÚV ÚK Dennostupne Dennostupne ÚK prepočet
PS (m3) PS (m3) m3 Kwh/m3 Kwh m3 Kwh Kwh Skutočné Priemerné Kwh
100083 110555 13493,19 10,797 145685,9724 200,337 16828,31 128857,7 5724 5440 122464,31
113,81 3135 Výmena plm. 14.2.2017

Úspora tepla:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,79 %

V bytovom dome je vlastná kotolňa ,teplo pre ústredné kúrenie nie je merané, vychádza z celkovej spotreby plynu zníženej o spotrebu plynu pre teplú vodu(zistená z letnej spotreby plynu).

 

059: 14 b.j. SNP 107,Klenovec

Pred zateplením

1.1.2016 1.5.2016 Teplo pre ÚK         ÚK Dennostupne Dennostupne ÚK prepočet
PS (Kwh) KS (Kwh) Kwh         Kwh Skutočné Priemerné Kwh
275840 325460 49620         49620 1898 2019 52782,82

Po zateplení

1.1.2017 1.5.2017 Teplo pre ÚK         ÚK Dennostupne Dennostupne ÚK prepočet
PS (Kwh) KS (Kwh) Kwh         Kwh Skutočné Priemerné Kwh
33440 77150 43710         43710 2115 2019 41725,59

Úspora tepla:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,95 %

Teplo pre ústredné kúrenie je z centrálneho zásobovania teplom a je merané vlastným meračom tepla.
  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

  • Webové stránky

  • www.izostyr.sk