Predaj izolačných omietok Styronit.

  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

line

STYRONIT® KOMPAKT ASTAR

STYRONIT

Penetračný náter na aplikačné plochy pred nanesením omietok Styronit, aby bolo možné dosiahnuť čo najlepšiu priľnavosť.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Balenie: 12 kg ± 0,5 vedro
Aplikačná teplota: +5 ° C až 23 °C
Aplikácia: Valček, štetec
Príprava povrchu: Nie je potrebná
Doba schnutia: 1 deň
Použitie: interiérové a exteriérové steny
Skladovateľnosť: 6 mesiacov v suchom prostredí

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Pripravujeme.

TECHNICKÝ LIST

Pripravujeme.

Vyhlásenia o parametroch

Pripravujeme.

  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

  • Webové stránky

  • www.izostyr.sk