Predaj izolačných omietok Styronit.

 • Zavolajte nám

 • +421 (0) 911 970 633

 • +421 (0) 903 908 304

line

Izolácia proti vlhkosti a plesniam

OMIETKY sú:

 • paropriepustné a umožňujú vyparovanie vlhkosti cez steny
 • nedochádza ku kondenzácii vlhkosti na stenách
 • sú hydrofóbne – nenasakujú vodu
 • aplikovateľné zvnútra aj zvonku

 

PH omietok Styronit je výrazne zásaditá (12,2.)

 

PAROPRIEPUSTNOSŤ je schopnosť materiálu prepúšťať vodnú paru, vyjadruje, ako dobre dýcha materiál. Najmenší odpor kladie vzduch, preto sa paropriepustnosť definuje ako násobok paropriepustnosti vzduchu a vyjadruje sa koeficientom difúzneho odporu μ. Čím nižšia hodnota μ, tým lepšie dýcha materiál. Koeficient difúzneho odporu μ je u omietok STYRONIT ≤4,00, u poteru SAP je ≤15,00. Jedná sa o vynikajúce hodnoty. Porovnanie viď nižšie. Pri aplikácii z dôvodu zvýšenia paropriepustnosti základných materiálov ( ako tehla, pórobetón... ) dochádza k navŕtaniu otvorov do materiálu a vyplneniu týchto otvorov omietkami Styronit. ZÁSADITÉ PH - pliesňam sa nedarí v zásaditom prostredí, ktoré vytvára bariéru pre vývoj mikroorganizmov, t.j. aj plesní. PH omietok Styronit je výrazne zásaditá 12,2. 

KONDENZÁCIA VLHKOSTI NA STENÁCH: omietky Styronit zvyšujú tepelný komfort, popis viď v časti tepelná izolácia. Zvýšením tepelného komfortu dochádza k menšej pravdepodobnosti kondenzácie vlhkosti na stenách.

 

PAROPRIEPUSTNOSŤ. Koeficient difúzneho odporu μ : porovnanie:

Omietky Styronit: ≤4,00

Polystyrén: od 40

Tehla: 9-10

Pórobetón: 6-9

Vápenné omietky: 9-11

Vápenno-cementové omietky: 14-19

Čím nižšie číslo, tým lepšia paropriepustnosť.

 • Zavolajte nám

 • +421 (0) 911 970 633

 • +421 (0) 903 908 304

 • Webové stránky

 • www.izostyr.sk