Predaj izolačných omietok Styronit.

  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

line

Tepelná izolácia stien

OMIETKY sú: izolačný monolit, nevytvárajú tepelné mosty

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,048 W/m.K
 

Po použití exteriérovej omietky Styronit v roku 2015 na bytových domoch v Košiciach a Klenovci boli realizované merania pri vonkajšej teplote vzduchu -4 °C. Termovíznou kamerou sa zosnímali steny zateplené omietkou Styronit a steny s pôvodnou omietkou. Porovnaním snímok bol rozdiel teplôt medzi stenou so Styronitom a stenou s pôvodnou o omietkou od 3 - 7 °C v prospech Styronitu, čo súvisí s orientáciou stien a hrúbkou nanesenej omietky. Táto skutočnosť jasne preukazuje tepelnú úsporu a funkčnosť tepelnoizolačných omietok Styronit. Tieto údaje sa dosiahli pri aplikácii exteriérovej omietky. Ešte lepšie hodnoty sa dosiahnu pri aplikácii omietky Styronit interiérovo aj exteriérovo súčasne.

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: porovnanie:

Styronit: 0,048 W/m.K

Polystyrén: od 0,032 W/m.K

Minerálna vlna: od 0,035 W/m.K

Slama: 0,01 W/m.K

Čím nižšie číslo, tým lepšia tepelná izolácia

  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

  • Webové stránky

  • www.izostyr.sk