Predaj izolačných omietok Styronit.

  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

line

Akustická izolácia stien

OMIETKY sú: zvukovoizolačné

 

Akustická izolácia – odpor proti prenikaniu zvuku šíriaceho sa vzduchom. Aplikáciou omietok Styronit sa vylepšia akustické vlastnosti deliacich priečok, resp. obvodových stien. Mnohokrát murovacie materiály nespĺňajú požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť, aplikáciou omietok Styronit je možné dosiahnuť tieto hodnoty. Sú vhdoné na odhlučnenie susedných miestností, ako aj interiéru od exteriéru. Hodnoty po aplikácii omietky Styronit sú uvedené nižšie. 

 

Hodnota zvukovej absorbcie a vzduchovej nepriezvučnosti v závislosti od frekvencie zvuku pri hrúbke omietky 15 mm:

 

Frekvencia (Hz): 125 250 500 1000 2000 4000
Koeficient absorbcie zvuku α: 0,25 0,26 0,34 0,39 0,50 0,59
Vzduchova nepriezvučnosť (Db): 16 17 19 30 34 38

PAROPRIEPUSTNOSŤ a VODEODOLNOSŤ omietok STYRONIT®


  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

  • Webové stránky

  • www.izostyr.sk