Predaj izolačných omietok Styronit.

  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

line

Nízkohmotnostný materiál

OMIETKY:
  • majú nízku objemovú hmotnosť
  • nevytvárajú záťaž na podlahy alebo steny budovy
 

VÝHODNÉ Z POHĽADU STATIKY


Objemová hmotnosť u omietok Styronit aplikovateľných na stenu je od 280 do 330 kg/m³ .
Objemová hmotnosť u podlahového poteru Styronit SAP je 550 kg/m³ .

Porovnávacia tabuľka je nižšie. Z uvedeného vyplýva výhoda ľahkosti omietok Styronit z pohľadu statiky. Zároveň v porovnaní s ostatnými materiálmi je potrebné vziať do úvahy aj ostatné výhody omietok Styronit.

Samotné vrecia v suchom stave u omietok na stenu majú hmotnosť od 9,5 do 10,5 kg, u podlahového poteru SAP 20 kg.

Malty, omietky, potery - objemová hmostnosť v kg/m³
 

Cementové 2.100
Hlinené 1.800
Vápenné 1.600
Polymércementový poter 1.200
Liata samonivelačná podlaha 1.600
Perleťová omietka 250-500
  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

  • Webové stránky

  • www.izostyr.sk