Predaj izolačných omietok Styronit.

  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

line

Ekonomicky výhodný materiál

OMIETKY:

  • nižšia pracnosť, a tým aj cena práce v porovnaní s inými omietkami
  • menej materiálu, a tým nižšie materiálové náklady v porovnaní s inými omietkami

 

VÝHODNÉ Z POHĽADU CELKOVÝCH NÁKLADOV


ŠTANDARDNÝ POSTUP:
Penetračný náter, sieťka, lepidlo, omietka, farba

POSTUP STYRONIT:
Penetračný náter, omietka, farba.

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že v prípade aplikácie omietok Styronit nie je potrebné použiť sieťku a lepidlo. Sieťka sa odporúča použiť v prípade, ak sa aplikuje hrubšia vrstva omietky. S tým sú spojené nižšie náklady na materiál, ako aj na prácu, ktorú nie je potrebné realizovať.

Dôležité je porovnať cenu za celkovú realizáciu ako aj cenu s vlastnosťami, ktoré zabezpečia omietky Styronit.

Celková cena aplikácie omietok Styronit závisí od hrúbky nanesenej vrstvy a kvality podkladového materiálu.

  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

  • Webové stránky

  • www.izostyr.sk