Predaj izolačných omietok Styronit.

  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

line

Protipožiarna trieda A

OMIETKY sú:

  • nehorľavé
  • kategorizované v protipožiarnej triede A2


Protipožiarna trieda materiálu je schopnosť materiálu odolávať ohňu po určitú dobu. Pretože materiály triedy B3 sú na stavebné účely neprípustné, ponúkajú stavebné hmoty triedy B1 a B2 na bežné účely potrebnú požiarnu odolnosť. Izolačné látky sú z hľadiska svojej požiarnej odolnosti (zodpovedajúcej DIN 4102) delené do týchto materiálových tried:

A1 a A2 = nehorľavé
B1 = ťažko horľavé
B2 = horľavé
B3 = ľahko horľavé

Omietky Styronit sú kategorizované v triede A2, t.j. nehorľavé.

  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

  • Webové stránky

  • www.izostyr.sk