Prodej izolačních omítek Styronit.

  • Zavolejte nám

  • +421 (0) 911 970 633

line

STYRONIT® KOMPAKT ASTAR

STYRONIT

Penetrační nátěr na aplikační plochy před nanesením omítek Styronit, aby bylo možné dosáhnout co nejlepší přilnavosti.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Balení: 12 kg ± 0,5 vědro
Aplikační teplota: +5 ° C až 23 °C
Aplikace: Váleček, štětec
Příprava povrchu: Není nutná
Doba schnutí: 1 den
Použití: interiérové a exteriérové stěny
Skladovatelnost: 6 měsíců v suchém prostředí

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Pripravujeme.

TECHNICKÝ LIST

Připravujeme.

Prohlášení o vlastnostech

Připravujeme.

  • Zavolejte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • Webové stránky

  • www.izostyr.sk