Prodej izolačních omítek Styronit.

  • Zavolejte nám

  • +421 (0) 911 970 633

line

Tepelná izolace stěn

OMÍTKY jsou: izolační monolit, nevytvářejí tepelné mosty

 

Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,048 W/m.K
 

Po použití exteriérové omítky Styronit v roce 2015 na bytových domech v Olomouci a Klenovci byly realizovány měření při venkovní teplotě vzduchu -4 ° C. Termovizní kamerou se snímali stěny zateplené omítkou Styronit a stěny s původní omítkou. Porovnáním snímku byl rozdíl teplot mezi stěnou se Styronitem a stěnou s původní o omítkou od 3 - 7 ° C ve prospěch Styronitu, což souvisí s orientací stěn a tloušťkou nanesené omítky. Tato skutečnost jasně prokazuje tepelnou úsporu a funkčnost tepelněizolačních omítek Styronit. Tyto údaje se dosáhlo při aplikaci exteriérové omítky. Ještě lepší hodnoty se dosáhne při aplikaci omítky Styronit interiérově i exteriérově současně.

 

Součinitel tepelné vodivosti λ: srovnání:

Styronit: 0,048 W/m.K

Polystyren: od 0,032 W/m.K

Minerální vlna: od 0,035 W/m.K

Sláma: 0,01 W/m.K

Čím nižší číslo, tím lepší tepelná izolace

  • Zavolejte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • Webové stránky

  • www.izostyr.sk