Prodej izolačních omítek Styronit.

  • Zavolejte nám

  • +421 (0) 911 970 633

line

Izolace proti vlhkosti a plísním

OMÍTKY jsou:

  • paropropustné a umožňují vypařování vlhkosti přes stěny
  • nedochází ke kondenzaci vlhkosti na stěnách
  • jsou hydrofobní - nenasakují vodu
  • aplikovatelné zevnitř i zvenku

 

PH omítek Styronit je výrazně zásadité (12,2.)

 

PAROPROPUSTNOST je schopnost materiálu propouštět vodní páru, vyjadřuje, jak dobře dýchá materiál. Nejmenší odpor klade vzduch, proto se paropropustnost definuje jako násobek paropropustnosti vzduchu a vyjadřuje se koeficientem difuzního odporu μ. Čím nižší hodnota μ, tím lépe dýchá materiál. Koeficient difúzního odporu μ je u omítek Styronit ≤4,00, u potěru SAP je ≤15,00. Jedná se o vynikající hodnoty . Porovnání viz níže. Při aplikaci z důvodu zvýšení paropropustnosti základních materiálů (jako cihla, pórobeton ...) dochází k navrtání otvorů do materiálu a vyplnění těchto otvorů omítkami Styronit. ZÁSADITÉ PH - plísním se nedaří v zásaditém prostředí, které vytváří bariéru pro vývoj mikroorganismů, tj i plísní. PH omítek Styronit je výrazně zásadité 12,2. 

KONDENZACE VLHKOSTI NA STĚNÁCH: omítky Styronit zvyšují tepelný komfort, popis viz. v části tepelná izolace. Zvýšením tepelného komfortu dochází k menší pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti na stěnách.

 

PAROPROPUSTNOST. Koeficient difúzního odporu μ: srovnání:

Omítky Styronit: ≤4,00

Polystyren: od 40

Cihla: 9-10

Pórobeton: 6-9

Vápenné omítky: 9-11

Vápenocementové omítky: 14-19

Čím nižší číslo, tím lepší paropropustnost.

  • Zavolejte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • Webové stránky

  • www.izostyr.sk