Prodej izolačních omítek Styronit.

  • Zavolejte nám

  • +421 (0) 911 970 633

line

Ekonomicky výhodný materiál

OMÍTKY:

  • nižší pracnost a tím i cena práce ve srovnání s jinými omítkami
  • méně materiálu, a tím nižší materiálové náklady ve srovnání s jinými omítkami

 

VÝHODNÉ Z POHLEDU CELKOVÝCH NÁKLADŮ


STANDARDNÍ POSTUP:
Penetrační nátěr, síťka, lepidlo, omítka, barva

POSTUP STYRONIT:
Penetrační nátěr, omítka, barva.

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že v případě aplikace omítek Styronit není třeba použít síťku a lepidlo. Síťka se doporučuje použít v případě, že se aplikuje silnější vrstva omítky. S tím jsou spojeny nižší náklady na materiál, tak na práci, kterou není třeba realizovat.

Důležité je porovnat cenu za celkovou realizaci i cenu s vlastnostmi, které zajistí omítky Styronit.

Celková cena aplikace omítek Styronit závisí na tloušťce nanesené vrstvy a kvality podkladového materiálu.

  • Zavolejte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • Webové stránky

  • www.izostyr.sk