Prodej izolačních omítek Styronit.

  • Zavolejte nám

  • +421 (0) 911 970 633

line

Akustická izolace stěn

OMÍTKY jsou: zvukověizolační

 

Akustická izolace – odpor proti pronikání zvuku šířícího se vzduchem. Aplikací omítek Styronit se vylepší akustické vlastnosti dělících příček, resp. obvodových stěn. Mnohokrát zdicí materiály nesplňují požadavky na vzduchovou neprůzvučnost, aplikací omítek Styronit lze dosáhnout tyto hodnoty. Jsou vhdoné na odhlučnění sousedních místností, jakož i interiéru od exteriéru. Hodnoty po aplikaci omítky Styronit jsou uvedeny níže. 

 

Hodnota zvukové absorbce a vzduchové neprůzvučnosti v závislosti na kmitočtu zvuku při tloušťce omítky 15 mm:

 

Frekvence (Hz): 125 250 500 1000 2000 4000
Koeficient absorpce zvuku α: 0,25 0,26 0,34 0,39 0,50 0,59
Vzduchová neprůzvučnost (Db): 16 17 19 30 34 38
  • Zavolejte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • Webové stránky

  • www.izostyr.sk