Predaj izolačných omietok Styronit.

  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

line

STYRONIT® HOROSAN

STYRONIT

Prírodná izolačná omietka. Je vyvinutá špeciálne pre izoláciu historických budov. Styronit Horasan možno aplikovať na vnútorné a vonkajšie povrchy historických budov, ide o inovatívne izolačné riešenie pre rekonštrukcie a obnovu budov. Aby bolo možné zabezpečiť difúziu vodnej pary a znížiť vlhkosť stien, odporúča sa navŕtať 4-5 otvorov /m² s priemerom 7-10 mm, tak aby sa narušila vrchná neprievzdušná vrstva starej omietky. Styronit Horasan pracuje v harmónii s historickým vzhľadom budov.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Balenie: 9 kg ± 0,5 vrece
Teplota použitia: ≥ +5 ° C
Spotreba: ~ 3 kg / m² / cm (Pre 1 cm hrúbky)
Odporúčaná hrúbka: 2 - 5 cm
Aplikácia: ručne, al. strojovo
Príprava povrchu: Ak je povrch pre aplikáciu natretý farbou odporúča sa ošetriť tento povrch penetračným náterom Styronit Kompakt Astar
Doba schnutia: 1-4 dni ( V závislosti od hrúbky teploty prostredia)
Použitie: natierané a nenatierané exteriérové a interiérové steny historických budov
Skladovateľnosť: 12 mesiacov v suchom prostredí

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KBU-HORASAN.pdf

Vyhlásenia o parametroch

Pripravujeme.

  • Zavolajte nám

  • +421 (0) 911 970 633

  • +421 (0) 903 908 304

  • Webové stránky

  • www.izostyr.sk