Predaj izolačných omietok Styronit.

 • Zavolajte nám

 • +421 (0) 911 970 633

 • +421 (0) 903 908 304

line

Vysokoodolný materiál

OMIETKY sú:

 • pevné a tvrdé (ochrana pred vonkajšími vplyvmi)
 • možné aplikovať do hrúbky až 7cm (zakryjú pôvodnú štruktúru)
 • zabezpečujú trvalo sťažené podmienky pre usádzanie mikroorganizmov (machy, riasy, plesne) kvôli zásaditému pH


VHODNÁ AKO KRYCIA OMIETKA NA POLYSTYRÉN A MINERÁLNU VLNU

 
Pri aplikácii ostatných fasádnych materiálov ( najmä polystyrén ) vzhľadom na ich mäkké vyhotovenie často odchádza k ich narušeniu vonkajšími vpylvmi, napr. vyďobaním dier vtákmi. Navyše v mnohých prípadoch po určitom čase je viditeľná štruktúra použitia zateplovacieho systému, viď obrázky.

Aplikáciou omietok Styronit je možné predísť uvedeným problémom, pretože omietky Styronit sú pevné a je ich možné naniesť aj v hrubšej vrstve, výsledným efektom bude fasáda bez dier a bez viditeľnej podkladovej štruktúry.
 

DIERY PO VYĎOBANÍ VTÁKMI BIELE KRUHY PO MECHANICKOM KOTVENÍ
 • Zavolajte nám

 • +421 (0) 911 970 633

 • +421 (0) 903 908 304

 • Webové stránky

 • www.izostyr.sk